Commissie Fokkerij en Gezondheid

 

De commissie Fokkerij en Gezondheid bestaat uit drie leden:

Marie Verdin (marie@canecorsoclub.be)
Els Stessens (els@canecorsoclub.be)
Katja Chtuka (katja@canecorsoclub.be)

Deze commissie is verantwoordelijk voor alles wat onder de noemer Fokkerij en Gezondheid van de Cane Corso valt, stelt eventuele wijzigingen aan het fokreglement voor en zie toe op de naleving van dit fokreglement.

Vanaf 01/04/2019 staat Els Stessens in voor de controle en de registratie van de nesten die gefokt worden door leden van de Belgian Cane Corso Club die houder zijn van de fokkerskaart.
(houders van de fokkerskaart zijn verplicht aangifte te doen van hun nesten binnen de 14 dagen na geboorte – het online formulier hiervoor vindt u onder het menu ‘pups/fokkers’).

 

 

Commissie Sport en Werk

 

De Commissie Sport en Werk is verantwoordelijk voor alles wat onder de noemer sporten en werken met de Cane Corso valt, en bestaat uit 3 leden:

Thomas Coene (thomas@canecorsoclub.be)
Steven Vinck (steven@canecorsoclub.be)
Katja Chtuka (katja@canecorsoclub.be)

De leden van deze commissie zijn belast met de belangrijke taak ‘bekendheid geven aan de Cane Corso als werkhond’ door sportclubs en (potentiële) eigenaren te informeren over de capaciteiten van het ras wat betreft sport en werk.

Zij hebben kennis van de reglementen en vormen een aanspreekpunt voor eigenaren en potentiële eigenaren, die met al hun vragen aangaande werken met de Cane Corso bij hen terechtkunnen.

Daarnaast zullen zij in de nabij toekomst instaan voor het organiseren van evenementen, zoals demonstraties, testen en wedstrijden.