Commissie Fokkerij en Gezondheid

 

Algemeen e-mailadres: fokkerijgezondheid@canecorsoclub.be
De commissie Fokkerij en Gezondheid bestaat uit:

Thomas Coene (thomas@canecorsoclub.be)
Paulien Pittoors (paulien@canecorsoclub.be)
Marie Verdin (marie@canecorsoclub.be)
Katja Chtuka (katja@canecorsoclub.be)

Deze commissie is verantwoordelijk voor alles wat onder de noemer Fokkerij en Gezondheid van de Cane Corso valt. Zij stelt eventuele wijzigingen aan het fokreglement voor, ziet toe op de naleving van dit fokreglement en registreert de nesten die gefokt worden door aangesloten fokkers.

 

 

Commissie Sport en Werk

 

De Commissie Sport en Werk is verantwoordelijk voor alles wat onder de noemer sporten en werken met de Cane Corso valt, en bestaat uit 3 leden:

Steven Vinck (steven@canecorsoclub.be)
Thomas Coene (thomas@canecorsoclub.be)

Katja Chtuka (katja@canecorsoclub.be)

De leden van deze commissie zijn belast met de belangrijke taak ‘bekendheid geven aan de Cane Corso als werkhond’ door sportclubs en (potentiële) eigenaren te informeren over de capaciteiten van het ras wat betreft sport en werk.

Zij hebben kennis van de reglementen en vormen een aanspreekpunt voor eigenaren en potentiële eigenaren, die met al hun vragen aangaande werken met de Cane Corso bij hen terechtkunnen.

Daarnaast zullen zij in de nabij toekomst instaan voor het organiseren van evenementen, zoals demonstraties, testen en wedstrijden.