Onze werkwijze

 

Het organiseren van activiteiten:

Waaronder shows, lezingen, workshops, wandelingen, …

Zij zijn educatief en/of ontspannend, en hebben tot doel mensen samen te brengen en de kennis over de Cane Corso te bevorderen, zowel wat betreft het rastype, de gezondheid als het karakter.

 

Het hanteren van een fokreglement:

Vaak richten mensen zich tot de rasvereniging voor het vinden van een pup. De fokkers die op onze website vermeld worden, respecteren het verenigingsfokreglement, dat elk jaar herbekeken en indien nodig aangepast wordt.

 

Bijdragen aan gezondheidsonderzoek:

In 2019 leverden we een financiële bijdrage aan het  Amerikaanse onderzoek “The Cane Corso Epilepsy project”.
Vanaf 2020 investeren we in het onderzoek van de Universiteit van Gent naar epilepsie bij de Cane Corso.

 

(Inter)nationale contacten:

We onderhouden nauw contact met de Belgische kennel club KKUSH en met de buitenlandse Cane Corso rasverenigingen. Bijgevolg zijn we steeds op de hoogte van de huidige en toekomstige ontwikkelingen binnen ons ras.

 

 

Jaarlijks worden er  lidgelden geïnd, clubartikelen verkocht en evenementen georganiseerd. De opbrengst van hiervan wordt -na aftrek van de jaarlijkse kosten die gepaard gaan met het runnen van een vereniging- geïnvesteerd in het ras:

  • Organiseren van seminars, lezingen, workshops: deelname gratis of tegen een minimum bijdrage om ze voor iedereen toegankelijk te maken;
  • Bijdragen aan het onderzoek naar epilepsie;
  • Het geven van voorlichting: om het hoge cijfer van Cane Corso’s die ter herplaatsing worden aangeboden terug te dringen, wordt er geïnvesteerd in voorlichting. Voorbeelden hiervan zijn: de uitgave van een infobrochure, de aanwezigheid van de clubstand op diverse hond-gerelateerde evenementen, …

 

 

Enkele realisaties tot op heden:

  • In 2017 werd de Cane Corso door de KKUSH/sectie 1C toegelaten tot het Belgisch IGP programma;
  • De primeur om in 2019 de officiële (Italiaanse) CAL2 test buiten het land van oorsprong te organiseren;
  • Maar liefst 521 deelnemers aan de door ons georganiseerde tentoonstellingen tussen 2017 en 2019;
  • Bekendheid en waardering tot ver buiten de landsgrenzen.