Oproep tot kandidaatstelling voor bestuurslid binnen de Belgian Cane Corso Club vzw

 

De Belgian Cane Corso Club is op zoek naar enthousiaste leden die op bestuurlijk niveau willen bijdragen aan het beleid van de vereniging. Spreekt onze doelstelling jou aan en draag je de Cane Corso in je hart? Aarzel dan niet om je kandidaat te stellen voor een functie als bestuurslid. De vereiste hiervoor is dat je op de datum van je kandidatuurstelling minstens 2 jaar onafgebroken lid bent van de Belgian Cane Corso Club (= effectief lid).

Wij zouden het ten zeerste waarderen indien je bereid bent je kennis en ervaring te delen en op deze manier de groei en toekomstplannen van één van Europa’s jongste en meest ambitieuze verenigingen voor de Cane Corso helpt te verwezenlijken!

Er worden 2 plaatsen opengesteld. Uit de verkozen leden zal door het bestuur een secretaris en een materiaalmeester aangeduid worden.
Dat betekent dus dat kandidaten zich kandidaat stellen als bestuurslid, en niet voor een specifieke functie.

 

Interesse?

Jouw kandidatuur en motivatie (een stukje tekst over jezelf, je ervaring met het ras, je doelstelling, enz.) moeten ten laatste op 28 februari per aangetekende zending toekomen op onderstaand adres:
Belgian Cane Corso Club vzw
t.a.v. Marie Verdin
Rue Mon Legrand 2
4190 Ferrières

Na het sluiten van de termijn van kandidaatstelling zal je kandidatuur gedurende de maand maart gepubliceerd worden op de website en facebook pagina van de vereniging. De bestuursverkiezingen vinden plaats op zaterdag 30 maart (voormiddag) in zaal Chirodroom in Munsterbilzen.
Je kan de regels omtrent de bestuursverkiezingen terugvinden in de statuten onder ‘Titel III Raad van Bestuur’.

 

Profiel Bestuurslid Belgian Cane Corso Club:

 • heeft affiniteit met de Cane Corso;
 • neemt deel aan de bestuursvergaderingen van de vereniging;
 • voert het in de bestuursvergaderingen afgesproken beleid mbt de vereniging uit;
 • is in staat bestuurlijke besluiten om te zetten in adequate acties;
 • zorgt voor een goede in- en externe vertegenwoordiging van het bestuur;
 • zorgt voor de opvolging van de Statuten, het Huishoudelijk reglement en de besluiten van het verenigingsbestuur en alle andere regels en bepalingen;
 • signaleert problemen en draagt oplossingen aan of belegt deze (eventueel via de voorzitter) bij het juiste (bestuurs)lid;
 • bevordert de samenwerking tussen de vereniging en andere partijen;
 • legt verantwoording af over de vereniging aan de Algemene Ledenvergadering;
 • is in staat zowel intern als extern de vereniging te vertegenwoordigen en de vastgestelde beleidsvisie uit te dragen;
 • heeft een flexibele instelling en is stressbestendig
 • is bereid actief deel te nemen aan het realiseren van evenementen georganiseerd door de vereniging;
 • draagt bij aan het behoud van de binnen de vereniging afgesproken gewenste mentaliteit en sfeer;
 • conformeert zich aan de binnen het bestuur geldende gedragscode en aan het beleid en de visie van de vereniging.


De secretaris
is binnen het bestuur verantwoordelijk voor de administratie van de vereniging. Hij of zij is de rechterhand van de voorzitter, beheert de statuten en de (leden)administratie en is voor interne en externe partijen het eerste aanspreekpunt van de vereniging.

De materiaalmeester beheert het materiaal en de uitrusting van de vereniging en doet voorstellen aan het bestuur aangaande de aanschaf, de kwaliteit en het stockbeheer van het clubmateriaal.

 

Heb je nog vragen dan kan je steeds contact met ons opnemen via onderstaand e-mailadres:
secretaris@canecorsoclub.be.

 

Met vriendelijke groet,

Katja Chtuka
Voorzitter B.C.C.C.