Deze pagina is bestemd voor de fokkers aangesloten bij de vereniging (“houders van de fokkerskaart”),
zij vinden hier de informatie mbt de aangifte van een geboorte (verplicht) en de aangifte van een dekking (optioneel).


 

Aangifte geboorte: VERPLICHT
Termijn: ten laatste 1 maand na de geboorte van het nest.
Wijze: online, via het geboorteaangifte formulier.
Bijkomend: stambomen ouderdieren en certificaten van gezondheidsonderzoeken dienen tegelijk met de aangifte gemaild te worden naar fokkerijgezondheid@canecorsoclub.be
, tenzij deze reeds in ons bezit zijn.

Het niet of laattijdig aangeven van de geboorte van een nest is een overtreding van het fokreglement en heeft een sanctie tot gevolg, gaande van een tijdelijke ongeldigheidsverklaring tot definitieve ongeldigheidsverklaring van de fokkerskaart bij herhaaldelijk overtreden !

 

Aangifte dekking: OPTIONEEL
Termijn: mogelijk vanaf het moment dat er een dekking heeft plaatsgevonden.
Wijze: online, via het dekaangifte formulier.

 

In beide formulieren kan de fokker aangeven of hij het nest / de dekking wenst te laten vermelden* in het magzine, op de website en/of op de facebookpagina van de vereniging*.
Indien u vragen hebt of problemen ondervindt bij het invullen van de formulieren, neem dan contact op met de Commissie Fokkerij en Gezondheid.

 

 

* De fokker die er voor kiest een dekking / geboorte te laten publiceren, verbindt zich ertoe de Commissie Fokkerij en Gezondheid op de hoogte te brengen indien de dekking niet geslaagd blijkt te zijn. Hetzelfde geldt voor de beschikbaarheid van pups: Een nest kan gepubliceerd worden tot maximum 3 maanden na de geboorte. Het is de verantwoordelijkheid van de fokker om bij de Commissie Fokkerij en Gezondheid te melden indien er voor het verstrijken van deze 3 maanden geen pups meer beschikbaar zijn.

De fokker die dit 2x verzuimt in een periode van 15 maanden, kan gedurende 12 maanden (te rekenen vanaf het laatste verzuim) geen gebruik meer maken van de dienst om dek- en/of geboorteberichten te publiceren, aangezien het de bedoeling is om actuele informatie te verstrekken.