Op deze pagina vindt u momenteel nog alle fokkers die aangesloten zijn bij de Belgian Cane Corso Club.
Naar aanleiding van de wijziging van het fokreglement zullen vanaf 24 april enkel de fokkers vermeld worden die houder zijn
van de fokkerskaart, dit zijn de fokkers die zich er toe hebben verbonden het fokreglement van de vereniging te respecteren.