Commissie Sport en Werk

De Commissie Sport en Werk is verantwoordelijk voor alles wat onder de noemer sporten en werken met de Cane Corso valt, en bestaat uit 4 leden:

Thomas Coene (thomas@canecorsoclub.be)
Steven Vinck (steven@canecorsoclub.be)
Fred Lambert (fred@canecorsoclub.be)
Katja Chtuka (katja@canecorsoclub.be)

De leden van deze commissie zijn belast met de belangrijke taak ‘bekendheid geven aan de Cane Corso als werkhond’ door sportclubs en (potentiële) eigenaren te informeren over de capaciteiten van het ras wat betreft sport en werk.

Zij hebben kennis van de reglementen en vormen een aanspreekpunt voor eigenaren en potentiële eigenaren, die met al hun vragen aangaande werken met de Cane Corso bij hen terechtkunnen.

Daarnaast zullen zij in de nabij toekomst instaan voor het organiseren van evenementen, zoals demonstraties, testen en wedstrijden.