Fokkerij en Gezondheid

De commissie Fokkerij en Gezondheid bestaat uit drie leden:

Marie Verdin (marie@canecorsoclub.be)
Fred Lambert (fred@canecorsoclub.be)
Katja Chtuka (katja@canecorsoclub.be)

Deze commissie is verantwoordelijk voor alles wat onder de noemer Fokkerij en Gezondheid van de Cane Corso valt, stelt eventuele wijzigingen aan het fokreglement voor en zie toe op de naleving van dit fokreglement.

De commissie Fokkerij en Gezondheid zal in de loop van 2018 een lid (niet-fokker) aanwerven, dat verantwoordelijk zal zijn voor het registreren van nesten gefokt door leden van de Belgian Cane Corso Club en controle zal uitoefenen op het naleven van het fokreglement.