Commissie Fokkerij en Gezondheid

Algemeen e-mailadres: fokkerijgezondheid@canecorsoclub.be
De commissie Fokkerij en Gezondheid bestaat uit:

Thomas Coene (thomas@canecorsoclub.be)
Paulien Pittoors (paulien@canecorsoclub.be)
Marie Verdin (marie@canecorsoclub.be)
Katja Chtuka (katja@canecorsoclub.be)

Deze commissie is verantwoordelijk voor alles wat onder de noemer Fokkerij en Gezondheid van de Cane Corso valt. Zij stelt eventuele wijzigingen aan het fokreglement voor, ziet toe op de naleving van dit fokreglement en registreert de nesten die gefokt worden door aangesloten fokkers.