De Cane Corso toegelaten tot het IPO programma in België

 


Sinds 16 september 2017 wordt de Cane Corso in België toegelaten tot het IPO programma!!!

Eén van de doelen van de Belgian Cane Corso Club was om deze toelating te bekomen voor ons ras, dat zonder twijfel de kwaliteiten heeft om een werkhond te zijn.
De Cane Corso werd eind 2015 door de F.C.I. geclassificeerd als ras onderworpen aan een internationale werkproef, het zijn echter de nationale kennelclubs die beslissen of ze een ras al dan niet toelaten tot het IPO programma.
In maart 2017 werd er door de B.C.C.C. een eerste contact gelegd met sectie 1c (rassen onderworpen aan een werkproef-Internationaal programma), en het is dankzij hun steun dat er op de vergadering van de Kynologische Raad (het hoogste orgaan in de Belgische Kynologie) die op 16 september 2017 plaatsvond, de beslissing genomen werd om de Cane Corso in België toe te laten tot het IPO programma.

 

Blij, trots, tevreden, enthousiast, hoopvol… er zijn niet voldoende woorden om mijn gevoel te beschrijven na het slagen in deze missie, een missie die mij, Katja, heel nauw aan het hart lag, en waarin mijn collega bestuursleden en ik sterk geloofden.

De Belgian Cane Corso Club zette de eerste stappen, en we hopen dat dit de mensen die met hun honden werken maar nooit de kans hadden om deel te nemen aan een programma zal motiveren om verder te gaan. Het is nu aan jullie!

 

 

Zit het werk van de B.C.C.C. er op na het verkrijgen van deze toelating?
Integendeel, in de loop van 2018 zal er een werkcommissie opgericht worden, hiervoor zijn we op zoek naar mensen die kunnen terugkijken op ervaring in de africhtingssport, mensen die contact willen leggen met africhtingsclubs, mensen die de organisatie van een wedstrijd of een seminar op zich willen nemen… kortom, mensen met éénzelfde doel voor ogen: de Cane Corso als werkhond de bekendheid geven die het ras verdient!

 

Meer lezen? Dat kan op de volgende pagina: Waarvoor staat IPO?
Klik hier voor de lijst met toegelaten rassen

In de ledenhoek vindt u het uitgebreide “dossier werkproef” dat verscheen in het ledenblad van maart 2017, met daarin o.a. interessante interviews.