Nieuws en mededelingen

 

 

 

 

5 april 2019

We kijken terug op een meer dan geslaagd Voorjaarstreffen, dat plaatsvond op zaterdag 30 april in Munsterbilzen. Op onze facebookpagina zijn reeds meerdere foto’s terug te vinden, een kort verslag op de website volgt later, maar we willen alvast alle deelnemers en vrijwilligers bedanken voor het mede tot stand brengen van deze dag!

We namen afscheid van Frédéric Lambert en John Hulboj, die ontslag namen als Algemeen Bestuurslid van de Belgian Cane Corso Club. Beiden blijven de vereniging een warm hart toedragen en steunen waar mogelijk.
We danken Frédéric en John, mede stichters van de Belgian Cane Corso Club, voor hun inzet van de afgelopen jaren en wensen hen veel succes met alles wat ze in de toekomst mogen ondernemen!.

We heten Jenna Van de Wiele en Steven Vinck welkom in het bestuur, zij werden op 30 maart benoemd als bestuurslid. Jenna Van de Wiele werd benoemd tot secretaris van de vereniging, dat houdt tevens in dat de maatschappelijke zetel van de vereniging gewijzigd werd. Steven Vinck werd benoemd tot materiaalmeester. 
We wensen Jenna en Steven heel veel succes in hun bestuursfunctie en verheugen ons op een goede samenwerking.

De Commissie Fokkerij en Gezondheid verwelkomt Els Stessens. Els zal de verwerking van de geboorteaangiftes voor haar rekening nemen. Wij zijn verheugd over deze uitbreiding en wensen Els veel succes in haar functie.

De Algemene Vergadering keurde de wijzigingen aan de statuten, het huishoudelijk reglement en het fokreglement goed. Wat het fokreglement betreft houdt dat een wijziging in die belangrijk is voor onze leden. Met ingang van 1 april werd de fokkerskaart ingevoerd, waarvoor een extra bijdrage gevraagd wordt. Houders van de fokkerskaart verbinden zich ertoe het fokreglement van de vereniging na te leven en genieten van een aantal rechten die enkel aan hen voorbehouden zijn. U kan het gewijzigde fokreglement consulteren via deze link.

U zou denken dat er na het Voorjaarstreffen een periode van rust aanbreekt voor het bestuur en de vrijwilligers, maar niets is minder waar. In minder dan een maand staat de Club Show op het programma, die net zoals vorig jaar zal doorgaan in Domein ‘t Park in Landen, en dat op zondag 28 april. Naast de voorbereidingen voor dit evenement wordt er eveneens gewerkt aan het programma van de Belgian Cane Corso days -met dit jaar als primeur de officiële CAL 2 test-, en wordt er reeds nagedacht over de kalender van 2020. 

We hopen u te mogen verwelkomen op onze aankomende evenementen!

 

 

 

1 maart 2019

De website onderging de afgelopen weken een aantal updates. De programma’s voor de aankomende evenementen -het voorjaarstreffen en de club show- staan inmiddels online, en de inschrijving werd geopend. Op de pagina bestuursverkiezingen, die u vindt onder het menu ‘De club’, kan u kennismaken met de kandidaat bestuursleden. 

De nieuwsbrief, die eigenlijk in februari had moeten verschijnen, zal in de loop van de volgende week per mail verzonden worden naar onze leden. De reden van deze vertraging is dat we jullie in deze nieuwsbrief natuurlijk graag al laten kennismaken met de kandidaat bestuursleden, en dat kon niet zolang de kandidatuurstelling nog lopende was.

De Belgian Cane Corso Club, dat zijn wij allen: leden en bestuur. We horen dan ook graag jullie stem op 30 maart en hopen jullie talrijk te mogen verwelkomen!

 

 

 

11 januari 2019

Vooraleerst wensen wij al onze leden een gezond en succesvol 2019!
Er wordt door bestuur en vrijwilligers momenteel hard gewerkt aan de programma’s van de evenementen die dit jaar zullen plaatsvinden. Het eerste daarvan is het voorjaarstreffen op 30 maart, met onder andere de Algemene Ledenvergadering tijdens dewelke ook de bestuursverkiezingen zullen plaatsvinden.
De kandidatuurstelling werd inmiddels geopend, u kan de info hieromtrent terugvinden op de pagina bestuursverkiezingen 2019.

Inmiddels ontvingen we van heel wat leden de lidmaatschapsbijdrage voor het jaar 2019, we zijn verheugd om het nieuwe jaar te mogen starten met reeds een mooi aantal leden op de teller. We herinneren de mensen die geen lid wensen te blijven van de vereniging eraan dat ze hun lidmaatschap dienen op te zeggen door middel van een e-mail. Leden die hun contributie voor het jaar 2019 niet uiterlijk op datum van de Algemene Ledenvergadering voldaan hebben worden geacht ontslagnemende te zijn. Zonder opzeg is men automatisch tot 30 maart lid van de vereniging en dus ook gebonden aan de statuten, het huishoudelijk reglement en het fokreglement.

Tot binnenkort!

 

 

29 december 2018

Nog enkele dagen en we gaan het nieuwe jaar in, een jaar dat voor de Belgian Cane Corso club een aantal veranderingen met zich zal meebrengen. Op 30 maart vindt de Algemene Ledenvergadering plaats, waarvoor al onze leden uitgenodigd worden (met stemrecht voor de effectieve leden), met de bestuursverkiezingen waarover u eerder al kon lezen in de nieuwsbrief die deze maand per mail naar alle leden verzonden werd.

Op 1 januari 2019 treedt het verenigingsfokreglement in werking, dat van toepassing is op nesten die geboren worden uit een dekking die plaatsvindt na 31 december 2018. Het fokreglement is van toepassing op ALLE leden die een nest fokken (ongeacht of ze in het bezit zijn van een kennelnaam). Vanaf 2019 is het verplicht om binnen de 2 weken aangifte te doen van de geboorte van een nest, het niet aangeven van een nest wordt eveneens beschouwd als een overtreding van het fokreglement. Overtredingen zullen gesanctioneerd worden met een waarschuwing die samengaat met het tijdelijk verwijderen van de desbetreffende fokker op de pagina ‘aangesloten fokkers’. Herhaaldelijke overtredingen zullen een schorsing en tot slot uitsluiting van de vereniging tot gevolg hebben.
Dispensatie (uitzonderingen) kunnen aangevraagd worden vóór het plaatsvinden van de dekking, dit bij de Commissie Fokkerij en Gezondheid.

Dit alles klinkt sommige mensen misschien streng in de oren. Het fokreglement werd nochtans zo opgesteld dat het voor geen enkele fokker die begaan is met het welzijn van de Cane Corso een probleem zou mogen vormen. Reeds meerdere keren werd aangehaald dat het waken over het ‘verantwoord fokken’ tot de taken van een rasvereniging behoort. Fokkers die aangesloten zijn bij de Belgian Cane Corso Club worden vermeld op een daarvoor bestemde pagina op deze website. Mensen die zich oriënteren in een ras gaan daarvoor vaak te rade bij de rasvereniging, en het spreekt voor zich dat we geen fokker wensen aan te bevelen die zich niet aan de regels houdt. Regels die, in vergelijking met bepaalde andere landen en andere landen eenvoudig zijn.

Heeft u nog vragen over het fokreglement aarzel dan niet om contact op te nemen met de commissie Fokkerij en Gezondheid (fokkerijgezondheid@canecorsoclub.be).

Dat 2019 jullie tevredenheid, vreugde en geluk mag brengen, zowel op persoonlijk als professioneel vlak.

Gelukkig nieuwjaar 2019!
Tot snel!

 

 

26 november 2018

Op zondag 2 december vindt onze jaarlijkse Club Show plaats in Domein ‘t Park in Landen. Maar liefst 67 honden werden ingeschreven, die gekeurd zullen worden door dhr. Condò uit Italië. Wij wensen alle deelnemers alvast een succesvolle en gezellige dag toe.
Bezoekers (met hond) zijn uiteraard welkom, de toegang is gratis!
In de week volgend op dit evenement zullen alle leden een digitale nieuwsbrief ontvangen. In de tweede helft van december worden de uitnodigingen tot hernieuwing van het lidmaatschap verstuurd. Wij hopen jullie ook in 2019 tot onze leden te mogen rekenen!

 

 

Juli 2018 (deel 2)

We kijken terug op een zeer geslaagde ‘Belgian Cane Corso days 2018’ en danken langs deze weg vrijwilligers, deelnemers, bezoekers, keurmeester en trainer! Het verslag, de resultaten en vele foto’s kan u raadplegen via deze link.

 


Juli 2018 (deel 1)

De afgelopen periode stond voornamelijk in het teken van voorbereidingen voor de Belgian Cane Corso days, achter de schermen vonden er echter meer werkzaamheden plaats.

 

Zoals u vast al gemerkt hebt werd de website geupdatet, met een verslag van de voorjaarsmeeting die op 28 april plaatsvond.
Maar er is meer: het fokreglement dat in werking zal treden vanaf 1 januari 2019 werd gisteren (4 juli) op de website gepubliceerd. Het fokreglement is een belangrijke stap voor onze jonge rasvereniging, aangezien het onze taak is om de fokkerij van de Cane Corso in goede banen trachten te leiden en we meer objectieven hebben dan enkel het organiseren van evenementen.

 

Een ander belangrijk nieuwtje, is dat tijdens de ledenmeeting van 28 april het Evenementen Secretariaat en de Commissie Sport en Werk ‘geboren’ werden. Het Evenementen Secretariaat wordt bemand door Jenna van de Wiele en Peggy Cauwels, die de taken van Marie Verdin op deze manier ondersteunen (en die de handen flink uit de mouwen gestoken hebben wat betreft de adminstratie rond de Cane Corso days), aangezien zij sinds het ontslag van voormalig secretaris Tinne Weckx voorlopig de functie van penningmeester én secretaris uitoefent.
De Commissie Sport en Werk zal zich richten op het trainen en werken met de Cane Corso en wordt bemand door leden Thomas Coene en Steven Vinck, en bestuursleden Frédéric Lambert en Katja Chtuka.
In een volgende update zullen we Thomas, Steven, Jenna en Peggy op deze website voorstellen.

In maart 2019, tijdens de Algemene Statutaire Vergadering waarvoor alle effectieve leden uitgenodigd worden zal er een nieuwe secretaris verkozen worden, meer info over de kandidatuurstelling volgt in het laatste trimester van 2018.

 

Neem zeker ook eens een kijkje bij ‘aankomende evenementen’, u vindt daar alvast de programma’s voor de familiedag, de najaarswandeling en de club show.

 

Vol verwachting kijken we uit naar de Belgian Cane Corso days die aankomend weekend zal plaatsvinden, met een schitterend aantal van 94 (!) inschrijvingen, en mooie weersvoorspellingen twijfelen we er niet aan dat het een onvergetelijk weekend zal worden!

 

 

Maart 2018

Belangrijke mededeling van de KMSH (klik op de afbeelding om deze te vergroten):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 honden werden ingeschreven voor de Jonge honden en veteranendag en zullen gekeurd worden door sig. Alberto Vergara uit Italië. We kijken er naar uit jullie te ontmoeten en wensen jullie alvast een succesvolle maar vooral plezierige dag!
Bezoekers zijn welkom vanaf 09.00, de toegang is gratis.

Op 28 april nodigen we alle Cane Corso liefhebbers en geïnteresseerden uit op ons Voorjaarstreffen dat zal plaatsvinden in Aalst. Meer info hierover vindt u HIER. Het programma van de Belgian Cane Corso days die doorgaan op 7 en 8 juli in Genk en kan u HIER bekijken, de inschrijving opent eind maart.

Zoals jullie vast al gezien hebben is de ledenhoek sinds vorige maand toegankelijk, om deze regelmatig van updates te kunnen voorzien roepen we jullie op om jullie verslagen, verhalen, foto’s en artikelen in te zenden.

 

 

Januari 2018

Het bestuur van de Belgian Cane Corso Club wenst haar leden een gelukkig nieuwjaar, boordevol Cane Corso plezier!

Er wordt momenteel gewerkt aan een update van de website, die binnen korte tijd voorzien zal worden van een ledenhoek. Leden krijgen toegang tot deze ledenhoek door middel van een paswoord. Bepaalde artikelen, verslagen, nieuwtjes enz. zullen in de toekomst enkel voor leden bestemd zijn. U zal er ook de artikelen die eerder verschenen in de ledenbladen terugvinden.

U kan de kalender voor 2018 hier terugvinden, deze zal zo snel mogelijk voorzien worden van meer info. De annulatie van onze locatie Het Panishof in Borgloon (honden worden er niet meer toegelaten vanaf 2018) zorgde voor de nodige kopzorgen en vertraging bij het bekendmaken van onze planning.

Als bestuur halen we uiteraard alles uit de kast om van 2018 een minstens zo geslaagd jaar te maken als 2017 was. Hou onze website dus zeker in de gaten om op de hoogte te blijven van al het moois dat er dit jaar zit aan te komen!

Tot binnenkort,

Katja Chtuka
Voorzitter B.C.C.C.