Club Show 2018

Zondag 2 december vond de tweede editie van onze Club Show plaats, ditmaal op een voor ons nieuwe locatie “domein ‘t Park”, die ons, en af te leiden uit de vele positieve commentaren ook de deelnemers, zeer goed bevallen is.

Maar liefst 67 honden werden ingeschreven, deze werden gekeurd door dhr. Condò uit Italië die op zaterdag op de valreep zijn vlucht wist te halen vanwege de blokkades door de ‘gele hesjes’ die hij onderweg naar de luchthaven van Nice tegenkwam.

We zijn er ons als bestuur en organisatie van bewust dat het onmogelijk is om elke deelnemer tevreden huiswaarts te laten keren na een keuring. Dhr. Condó keurde streng en was niet gul met het geven van de kwalificatie ‘uitmuntend’, een kwalificatie die op shows die niet door een rasvereniging georganiseerd worden vaak royaal uitgedeeld wordt door keurmeesters zonder rekening te houden met de rasstandaard. Of de kwalificaties gegeven op 2 december altijd terecht waren wensen we in het midden te laten.

Zowel tijdens als na de Club Show werd er vastgesteld dat deelnemers zich helaas niet altijd van hun meest sportieve kant laten zien door te insinueren dat de keuring niet op een correcte manier verlopen is. Als bestuur dienen we deze personen er op te wijzen dat dergelijke aantijgingen laster betekenen aan het adres van zowel de mede-exposanten, de vereniging en de keurmeester, en dat het plegen van laster volgens zowel het Huishoudelijk reglement van onze vereniging als het tentoonstellingsreglement van de KKUSH een reden kan zijn om betrokken personen te sanctioneren.
Er werd besloten om deze keer geen gevolg te geven aan deze overtredingen, maar we dringen er bij alle deelnemers op aan sportiviteit en waardigheid te tonen indien zij hun honden wensen in te schrijven voor een tentoonstelling.
Een dergelijk gebrek aan sportiviteit doet uiteraard geen afbreuk aan het prestige van een evenement, integendeel: we kijken terug op een zeer geslaagde club show, het laatste BCCC evenement voor 2018!

We danken alle deelnemers, bezoekers, kortom iedereen die betrokken was bij dit evenement voor hun aanwezigheid. Een bijzonder woord van dank gaat zoals altijd naar het team van vrijwilligers dat zowel voor, tijdens als na de show in de weer was om alles in goede banen te leiden!