Op 6 en 7 juli vonden de Belgian Cane Corso days plaats in Genk, terugblikkend op dit evenement kunnen we stellen dat we er opnieuw in geslaagd zijn om vele Cane Corso liefhebbers een onvergetelijk weekend te bezorgen!

De organisatie van deze  3de editie van de Belgian Cane Corso days verliep nochtans niet altijd even vlekkeloos. De CAL 2 test -die voor het eerste buiten Italië georganiseerd werd en waarvan de procedure zowel bij ons als bij de Italiaanse kennel club totaal nieuw was- heeft daar uiteraard voor een groot deel mee te maken, maar ook wat betreft de organisatie in het algemeen speelde de wet van Murphy ons flink parten. Dat belette ons niet om er samen de schouders onder te zetten en er voor iedereen een geslaagd evenement van te maken.
‘Murphy’ mocht het ons dan wel moeilijk maken, de weergoden waren ons in elk geval wel goed gezind: na de hittegolf die België enkele weken eerder teisterde, mochten we het eerste weekend van juli genieten van een milde zon en temperaturen die ideaal zijn voor een dergelijk weekend! 

Op vrijdagavond was er voor de deelnemers aan de CAL 2 test van zaterdag een intraining voorzien op het terrein van Kringgroep Bokrijk, waar op zaterdag ook de officiële test zou plaatsvinden. Een intraining kan beschouwd worden als een ‘generale repetitie’. De aanwezige honden werden getest door de Italiaanse pakwerker Ario de Benedictis.

 

 

Zaterdagochtend, afspraak om 08:30 op het terrein van Kringgroep Bokrijk, waar we opnieuw vriendelijk ontvangen werden en waar een dierenarts aanwezig was om een bloedstaal (DNA afname) van de deelnemende honden te nemen. Nog steeds lachende gezichten, maar de zenuwen speelden de deelnemers duidelijk een stuk meer parten dan op vrijdagavond het geval was.

 

 

 

De CAL 2 test werd gekeurd door Silvia Marocchi, ENCI werkkeurmeester en in eigen land een begrip bij hen die bekend zijn in de wereld van werkhonden. Dat geldt ook voor Ario de Benedictis, ENCI pakwerker en zelf net als Silvia met eigen honden zeer succesvol in de hondensport.
De test diende verplicht gekeurd te worden door een ENCI werkkeurmeester, het uitnodigen van een ENCI pakwerker was facultatief. Met andere woorden, als vereniging konden we -om kosten te besparen- ervoor kiezen een Belgische pakwerker uit te nodigen. Het stond echter van begin af aan vast dat het Ario zou worden: deze test moest en zou een pakwerker krijgen die bekend is met de test én met de Cane Corso, ondanks de extra kosten!

 

Er werden 7 honden geregistreerd voor deelname aan de test, waarvan 4 uit België, de overige uit Nederland, Duitsland en Frankrijk. Uiteraard hoopten we op meer inschrijvingen, maar we waren van begin af aan realistisch: er is in België en omringende landen nog steeds niet veel interesse in werken met de Cane Corso, en daarnaast is ook niet elke Cane Corso hier geschikt voor.

 

 

 

Zowel eigenaren als honden verschenen goed voorbereid op het terrein, van de 7 honden legden 6 de test met succes af. Complimenten hiervoor van keurmeester Silvia Marocchi en pakwerker Ario de Benedictis. Na een pauze, waarin de officiële certificaten werden uitgeschreven was het tijd voor de prijsuitreiking en groepsfoto’s. De hond die de beste prestatie neerzette, die zich op alle onderdelen van de test het meest stabiel en zelfzeker toonde was Pandemonio, eigenaar Steven Vinck. Gefeliciteerd Steven en Pandemonio!

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de prijsuitreiking in Bokrijk werd enkele kilometers verderop terrein Kempengalm geopend, waar inmiddels redelijk wat mensen een kampeerplekje. Terwijl er door de organisatie voorbereidingen getroffen werden voor de Mediterraanse grill en de tombola, was er voor aanwezigen de kans om een hapje en een drankje te nuttigen.
Omstreeks die tijd arriveerde eveneens keurmeester Fabrizio la Rocca, die de volgende dag de keuring van de Raduno voor zijn rekening zou nemen. Later die middag stonden er seminars op het programma: de Cane Corso en de Cane Corso als werkhond.

 

 

Naarmate het later werd, breidde de groep aanwezigen zich uit met de deelnemers van de Mediterraanse grill, die omstreeks 20:00 van start ging en die verzorgd werd door de mensen van de catering. Complimenten aan Hilde, Pino en Vanessa, dankzij wie we van een overheerlijk zuiders menu mochten genieten! Terwijl er op het projectiescherm oude videobeelden van de Cane Corso vertoond werden werd de avond muzikaal opgeluisterd door een DJ. Maar liefst 50 personen namen deel aan deze zeer geslaagde avond.

 


Zondagochtend. Aan de slaperige gezichten te zien was het voor velen een korte nacht, zowel bij zij die het zaterdagnacht laat maakten als voor de mensen die reeds vroeg uit de veren waren om op tijd in Genk te zijn!

 

 

Bij het sluiten van de inschrijvingen 2 weken eerder stond de teller op 55. Een aantal dat lager ligt dan de voorgaande jaren. Uit ervaring weten we dat een Raduno als deze op een 60 à 70-tal inschrijvingen zou mogen rekenen. Dat het aantal lager lag dan voorgaande jaren is deels te wijten aan een aantal grote Cane Corso evenementen die in dezelfde periode plaatsvinden, maar ook het feit dat we ervoor kiezen keurmeesters uit te nodigen die streng keuren en zuinig zijn met het uitreiken van de kwalificatie uitmuntend, speelt ongetwijfeld een rol.

Wereldwijd zien we dat er mensen zijn die de concurrentie (en dus de rasspecials) mijden en die steevast op de kleine shows te vinden zijn waar allround keurmeesters gul zijn met het uitreiken van kwalificaties en kampioenschapspunten, terwijl de voorkeur van anderen nét uitgaat naar de rasspecials, meestal gekeurd door een kenner, waar de positieve en negatieve punten van hun hond uitgebreid beschreven worden.
Uiteraard is elk persoon vrij om zijn keuze te maken, als rasvereniging zijn we in ieder geval niet van plan om onze werkwijze te veranderen, ongeacht het aantal inschrijvingen!


Wegens problemen met het geluid (microfoon niet compatibel met de geluidsintallatie) ging de show later dan voorzien van start. Pogingen om het probleem op te lossen bleven helaas zonder resultaat, gelukkig wist keurmeester Fabrizio la Rocca de toeschouwers die de keuring nauwgezet wilden volgen, te boeien door hen met luide stem te voorzien van informatie over de classificatie van de honden in elke klasse.

 

 

De rest van de dag verliep vlekkeloos dankzij het goed draaiende team van vrijwilligers. De tombola, waarvan de opbrengst dit jaar integraal naar het onderzoek van epilepsie gaat (The Cane Corso Epilepsy Project) was in slechts enkele uren uitverkocht en bracht maar liefst 588€ op! Dank aan allen voor het sponsoren van prijzen en het kopen van tickets, en niet te vergeten dank aan de mensen die op vrijdag en zaterdag druk in de weer waren om deze tombola met zorg op te zetten.

 

 

 

 

Omstreeks 16:00 waren de winnaars bekend, en werd een meer dan geslaagd weekend afgesloten!

 

Belgian Cane Corso days 2019 was de 8ste show die door de Belgian Cane Corso Club georganiseerd werd. Ondanks de ervaring en de goede voorbereidingen is het onvermijdelijk dat men men tijdens het evenement geconfronteerd wordt met onvoorziene omstandigheden. Het is dán dat de sterkte en de flexibiliteit van het organiserende team op de proef gesteld wordt, en ik mag zonder enige aarzeling zeggen dat het team ook deze keer de proef met glans doorstaan heeft.
Mijn dank gaat dan ook in het bijzonder uit naar de mensen die zowel voor als tijdens onze evenementen hard aan het werk zijn om ze te doen slagen, wiens naam niet bij iedereen bekend is en die we omdat ze vaak achter de schermen aan het werk zijn slechts sporadisch op foto’s voorbij zien komen.

Dank aan Silvia Marocchi, Ario de Benedictis en Fabrizio la Rocca, wiens aanwezigheid Belgian Cane Corso days 2019 volledig Italiaans kleurde en wiens professionalisme, kennis, ervaring en passie ervoor zorgt dat deze editie de geschiedenis ingaat als een informatie en onvergetelijk weekend.

Dank aan SACC en ENCI, door wiens toestemming en steun we als eerste land in de geschiedenis de CAL 2 test buiten het moederland Italië konden organiseren. Zeggen dat we hier enorm trots op zijn is simpelweg een ‘understatement’.

Dank aan de mensen van terrein Kempengalm en Kringgroep Bokrijk, voor hun beschikbaarheid.

Dank aan Mandy Hoek Van Hoven en Romain Cantiniau voor de schitterende fotoreportage, Romain (secretaris AFCC) maakte eveneens de catalogi voor zowel de CAL 2 als de Raduno. Dank aan Steven Mans voor het vastleggen van de CAL 2 test op foto én video! Later zal er op deze website nog een uitgebreide reportage geplaatst worden over de test.

Dank aan alle deelnemers en toeschouwers, die er ook dit jaar voor kozen om deel uit te maken van de Belgian Cane Corso days!