Lidmaatschap

 

Het lidmaatschap van de Belgian Cane Corso Club is toegankelijk zowel voor mensen die (nog) niet in het bezit zijn van een Cane Corso als voor eigenaren van een Cane Corso met of zonder stamboom, kortom voor iedereen die het ras in zijn hart draagt.

Leden genieten van meerdere voordelen, waaronder korting op evenementen georganiseerd door de club, een periodieke digitale nieuwsbrief met nieuws en updates en korting op het maken van officiële röntgenfoto’s bij dierenkliniek ‘Aan de Heikant’.

Fokkers, al dan niet in het bezit van een kennelnaam, kunnen een aanvraag doen om houder te worden van de fokkerskaart, tegen een tarief dat voor 2022 vastgesteld werd op 45€ per jaar.
Houders van de fokkerskaart verbinden zich ertoe het verenigingsfokreglement te respecteren en verwerven na het voldoen aan alle voorwaarden van de rechten die hieraan verbonden zijn. Alvorens een aanvraag in te dienen dringen we er op aan het fokreglement aandachtig door te lezen.
Aandacht: Onder fokker wordt verstaan, zij die minstens één nest gefokt hebben met het ras Cane Corso. Eigenaren van een Cane Corso die eerder nog geen nest fokten kunnen een aanvraag indienen voor de fokkerskaart mits zij minstens 1 jaar lid zijn van de fokkerskaart.

De lidmaatschapsbijdrage wordt in de club geïnvesteerd zodat deze haar leden nog beter ten dienste kan staan. Wenst u lid te worden van de Belgian Cane Corso Club, vul dan het lidmaatschapsformulier in. 

 

Jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage (bedrag inclusief inschrijfkosten en verzekering):

40€ per lid + 45€ (optioneel) voor de fokkerskaart

20€ per lid van hetzelfde gezin, woonachtig op hetzelfde adres

15€ per jeugdlid (- 18 jaar)

 

Lidmaatschapsbijdrage na 30 juni (bedrag inclusief inschrijfkosten en verzekering):

20€ per lid + 45€ (optioneel) voor de fokkerskaart

10€ per lid van hetzelfde gezin, woonachtig op hetzelfde adres

7,5€ per jeugdlid (- 18 jaar)

 

Houders van de fokkerskaart die hun pupkopers lid wensen te maken van de BCCC (binnen de 4 maanden na geboorte van een nest) kunnen dit doen tegen een verlaagd tarief. Contacteer ons per e-mail (contact@canecorsoclub.be) voor de voorwaarden. 

 

 

 

 

Opgelet, pas na de aanvaarding door de Raad van Bestuur van uw kandidatuur als lid en de daaropvolgende betaling van de bijdrage zal het lidmaatschap bevestigd worden. Nieuwe, meerderjarige leden blijven gedurende de eerste 24 maanden toegetreden lid. Zij kunnen gebruik maken van de diensten aangeboden door de club en hebben toegang tot de Algemene ledenvergadering echter zonder het stemrecht. Na een periode van minstens 2 jaar onafgebroken lidmaatschap verwerven zij het statuut van effectief lid en verkrijgen ze stemrecht. Voor meer informatie verwijzen we u naar de statuten van de vereniging.