Summer Meeting 2020

 

De Summer Meeting is het eerste en enige evenement dat in 2020 door de vereniging georganiseerd werd en vond plaats op het terrein Kerkveld S.K. in Rummen.

Net als tijdens de Spring Meeting vorig jaar die werd geopend met de AV, boden we Cane Corso liefhebbbers de gelegenheid om een volledige dag door te brengen in het teken van hun ras. Deze keer kozen we voor een Cane Corso evaluatie (namiddag) en een Mediterranean Grill (avond). Dat het tot stand brengen van een dergelijk gevarieerd programma niet zonder hindernissen verliep in deze ‘Corona tijden’ zal jullie wellicht niet verbazen.

De vele regels en maatregelen zorgden voor extra stressfactoren voor allen die betrokken waren bij de organisatie. Dankzij de inzet van bestuur en vrijwilligers en daarnaast de vlotte medewerking van deelnemers en bezoekers verliep de dag van ‘s ochtends tot ‘s avonds laat zonder problemen.

 

 

Algemene Statutaire Vergadering

Aan de Algemene Vergadering namen 23 leden deel, waarvan 17 effectieve. Naast onder andere het jaarverslag, het goedkeuren en van de jaarrekening en de begroting vonden ook de bestuursverkiezingen plaats. Wouter Derwael werd verkozen tot bestuurslid, Steven Vinck en Jenna Van de Wiele werden herverkozen nadat hun mandaat (zij werden in 2019 tussentijds verkozen). Marie Verdin besloot haar mandaat niet te verlengen en was uittredend.
Zodoende bestaat het bestuur van de vereniging uit Katja Chtuka (voorzitter), Steven Vinck (secretaris), Jenna Van de Wiele (penningmeester) en Wouter Derwael (algemeen bestuurslid). Peggy Cauwels zal het evenementensecretariaat beheren als rechterhand van het bestuur.

 

 


Raduno d’Estate

Na afloop van de AV werd er de hand gelegd aan de laatste voorbereidingen van de Raduno d’Estate, een Cane Corso show/evaluatie waarvoor Cane Corso fokker Luciano Angelino (dei Caivanesi kennel) uit Napels werd uitgenodigd. Deze keer geen officiële keurmeester, en dus werd er ook niet voor de officiële kwalificaties zoals ‘uitmuntend’ gekozen maar wel voor ‘Zeer typisch, Typisch en Niet Typisch’.

Een gewaagde keuze? Misschien wel… vast staat dat deze kwalificaties een stuk scherper zijn en harder overkomen op de deelnemers dan de ‘Mooist, Mooier en Mooi’ waarmee honden gewoonlijk op dergelijke niet-officiële shows beoordeeld worden.
Ongeacht de kwalificatie waarmee een hond beoordeeld werd, de kenmerken die tot deze kwalificatie leidden werden uitgebreid toegelicht in het keurrapport. Daarnaast werd de volgorde van plaatsing (de 4 beste honden in elke klasse) en de reden daarvan per microfoon verduidelijkt aan de deelnemers en toeschouwers.

De 41 deelnemende honden werden door Luciano Angelino geëvalueerd met inachtneming van de standaard. Wetende dat de Cane Corso populatie (wereldwijd) niet homogeen is (= uiterlijk sterk van elkaar en vaak ook van de rasstandaard afwijkt), en dat deze ‘keurmeester’ als fokker van de Cane Corso het ras van binnen en van buiten kent, werden er slechts een beperkt aantal honden met de hoogste kwalificatie beoordeeld.
Dit in tegenstelling tot hondenshows voor alle rassen, waar keurmeesters vaak gul omspringen met de kwalificatie ‘uitmuntend’ ongeacht of de hond aan zijn rasstandaard beantwoordt, hetgeen vanzelfsprekend leidt tot deelnemers die tevreden huiswaarts keren.
Helaas komt dit een ras niet ten goede. Hoe graag wij ook onze deelnemers tevreden huiswaarts zien keren: onze prioriteit ligt bij een correcte en educatieve keuring, die weliswaar niet door iedereen geapprecieerd wordt maar die zeer leerrijk is, in het bijzonder voor fokkers die ervoor openstaan.
De resultaten en foto’s van de Raduno d’Estate kan u raadplegen op aparte pagina’s.

 

Mediterranean Grill

En ze deden het weer… ons fantastische ‘catering team’ zorgde ook deze keer voor een overheerlijke Mediterranean Grill, wegens Corona deze keer met bediening aan tafel, salade en sauzen in plastic bakjes. Maar liefst 40 deelnemers konden na afloop van de Raduno genieten van een lekker avondmaal met een Zuiders tintje!

 

Dank aan allen die deze dag mede mogelijk gemaakt hebben !