Het gebit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Lichte ondervoorbeet (correct)
 2. Zware ondervoorbeet (fout)
 3. Tanggebit (getolereerd)
 4. Schaargebit (fout)
 5. Overbeet (diskwalificerend)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaws are very large, thick and curved. Slightly undershot, but no more than 5 mm. Level bite tolerable but not sought after.
NL: Kaken zijn zeer groot, dik en gebogen. Lichte onderbeet maar niet meer dan 5 mm. Tanggebit toegestaan maar niet gewenst.
(Bron: FCI rasstandaard)

Eind 2019 werd er door de Italiaanse rasvereniging SACC een voorstel tot wijziging ingediend bij de FCI, deze betreft: 
Ideaal zijn het omgekeerde schaargebit, tanggebit tot lichte onderbeet. Een exces aan onderbeet dient bestraft te worden.

 

 

In de Cane Corso reiken de onderste snijtanden voorbij de bovenste, waardoor een licht prognathisme (onderbeet) ontstaat, met een maximum afstand van 5mm tussen de onderste en bovenste snijtanden. Indien de onderste snijtanden voorbij de bovenste reiken, waarbij ze elkaar raken, spreken we van een ‘omgekeerd schaargebit’, dat eveneens een correct gebit is voor de Cane Corso.

Het tanggbit (de randen van de boventanden staan op de randen van de onderste) wordt toegestaan maar is niet wenselijk (n.a.v. het voorstel tot aanpassing van het onderdeel ‘gebit’ in de rasstandaard, zal het tanggebit op korte termijn eveneens als een correct gebit voor de Cane Corso beschouwd worden).

Een grote onderbeet ontstaat wanneer er teveel ruimte is tussen de onderste en bovenste snijtanden. Dit gebit heeft een zeer nadelige invloed op het type van de Cane Corso, en op de mogelijkheid tot het uitvoeren van de oorspronkelijke functie van de hond, een onderbeet die groter is dan 5mm dient dan ook bestraft worden.

Een spatelvormig profiel van de onderkaak is niet toegestaan, omdat het het skelet en de voorsnuit ‘verarmt’ (in vele gevallen eigen aan een schaargebit). Het gaat vaak ook gepaard met een terugwijkende kin, waardoor de bovenlip bijgevolg niet op het juiste ontmoetingspunt raakt. Dit veroorzaakt een gebrek aan kracht in de voorsnuit en kan niet worden getolereerd.
Om bovenvernoemde redenen wordt een schaargebit in de rasstandaard vermeld als ernstige fout. Honden met een schaargebit zullen op een hondenshow dan ook zelden met de hoogste kwalificatie beoordeeld worden. Is dit toch het geval, dan betreft het: a) een hond wiens type niet nadelig beïnvloed wordt door het schaargebit, of b) een keurmeester die het gebit niet aan een grondige inspectie onderwerpt.

Enognatisme (overbeet) komt voort uit een gebrekkige ontwikkeling van de onderkaak en is zo ernstig dat het de overlevingskansen van de hond in gevaar brengt, zou hij niet door de mens gevoed worden: deze honden dienen te worden gediskwalificeerd en mogen niet gebruikt worden in de fokkerij (van toepassing voor elk ras).


Samengevat, is voor een werkras als de Cane Corso, een gebogen kaak met een gemarkeerde kin essentieel voor een stevige en zekere grip. Aan de andere kant wordt een teveel aan prognathisme contraproductief, en dus nefast voor de grip.

De opmerkelijke afstand tussen de hoektanden en de ruime zijdelingse ontwikkeling van de kaken zorgen ervoor dat de bovenlippen een beetje hangen, zodat het gezicht van voren gezien de vorm heeft van een gelijkbenige driehoek, met de lange zijde aan de onderkant. Het gebit dient compleet te zijn (42 elementen), waarbij we dienen te vermelden dat de afwezigheid van de P1 (premolaar – valse kies) aan één of beide kanten geen ernstige fout is, omdat de Cane Corso brachicephalisch (kortschedeling) is. De afwezigheid van de andere premolaren daarentegen moet zwaar worden bestraft, omdat het in bijna alle gevallen het gevolg is van een abnormale verkorting van de snuit.

De snijtanden horen op één lijn te staan en niet kris kras. Het is essentieel dat de tanden sterk zijn en in overeenstemming met het volume van het hoofd.

 

Nota: Een groot aantal Cane Corso’s is traag in het ontwikkelen van een schaargebit naar het gewenste gebit, honden waarbij dit op de leeftijd van 12 – 20 maanden gebeurd zijn geen uitzondering. In vele gevallen geldt, dat een lichte onderbeet bij een jonge pup (6-8 weken) zich op latere leeftijd ontwikkelt tot een onderbeet groter dan 5 mm. Dit is echter geen regel, eigenaren die de intentie hebben om met hun hond deel te nemen aan shows / te fokken, dienen daarom steeds het gebit van de voorouders van een potentiële pup te bestuderen om zo een inschatting te kunnen maken van diens gebit op volwassen leeftijd.

Wat shows betreft, wordt een Cane Corso met een schaargebit in de jeugdklasse (9 – 18 maanden) door keurmeesters die zich niet in het ras specialiseerden zelden beoordeeld met de kwalificatie ‘uitmuntend’. Eind 2019 werd er door de Italiaanse rasvereniging een voorstel ingediend om voor het gebit een aantal opmerkingen toe te voegen aan de rasstandaard, die een einde moeten maken aan het behandelen van een schaargebit in de jeugdklasse als een ernstige fout.

 

 

 

 1. Omgekeerd schaargebit (correct)
 2. Lichte ondervoorbeet (correct)
 3. Zware ondervoorbeet (fout)
 4. Tanggebit (getolereerd)
 5. Schaargebit (fout)
 6. Overbeet (diskwalificerend)