Epilepsie

 

De aandoening epilepsie heeft bij honden altijd bestaan, het afgelopen decennium duiken er helaas steeds meer gevallen op. Ook de Cane Corso blijft hiervan niet gespaard.

Hoewel geen enkele aandoening of ziekte gewenst is, en ondanks dat epilepsie -mits de hond goed reageert op de voorgeschreven (levenslange) medicatie- niet levensbedreigend is, wordt het door eigenaren meestal ervaren als levensontwrichtend, niet in het minst vanwege de onvoorspelbaarheid en de hevigheid waarmee de aanvallen kunnen optreden.


Informatie over epilepsie bij honden vindt u op de volgende pagina: https://www.epilepsie-hond.be/

 

In 2019 en 2021 schonk onze vereniging de opbrengst van de Belgian Cane Corso days’ Tombola aan het Amerikaanse onderzoek ‘The Cane Corso Epilepsy Project’.
Ook in de toekomst zullen we ons steentje bijdragen door opbrengsten af te staan en zo het onderzoek naar deze aandoening te steunen.