Onderzoek naar epilepsie bij de Cane Corso

 

In navolging van onze noorderburen, de “Cane Corso Club Nederland”, zal de Belgian Cane Corso Club zich vanaf 2020 actief inzetten voor het onderzoek naar epilepsie bij de Cane Corso. Het onderzoek bestaat uit het verzamelen van bloedstalen / DNA om daarmee genen te ontdekken die verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van de ziekte.

Twee categoriën van Cane Corso’s (die in het bezit zijn van een stamboom) komen in aanmerking voor dit onderzoek:
1) Cane Corso’s die aan epilepsie lijden
2) Cane Corso’s van 8 jaar of ouder die nooit epileptische aanvallen hebben vertoond

De vereniging zal eigenaren van deze honden via diverse kanalen sensibiliseren en aansporen om deel te nemen aan het onderzoek, dat bestaat uit het afnemen van een bloedstaal.

 

De kosten voor de opslag van de bloedstalen wordt gedragen door de Belgian Cane Corso Club, de kosten voor het consult en de bloedafname zijn voor rekening voor de eigenaar.
Tijdens de familiedag, die zal plaatsvinden op zaterdag 4 juli 2020, kunnen eigenaren ter plekke volledig kostenloos een bloedstaal laten afnemen door de aanwezige dierenarts.

De bloedstalen worden ter opslag opgestuurd naar de Universiteit van Utrecht, die in samenwerking met de Universiteit van Gent een genetisch onderzoek zal voeren (DNA), met de bedoeling duidelijkheid te verschaffen over de wijze van vererving die tot op heden, net zoals bij humane epilepsie, nog steeds onbekend is.

Wereldwijd wordt er bij rashonden steeds meer epilepsie waargenomen, helaas vormt de Cane Corso hierin geen uitzondering. Ondanks dat de meeste honden tussen de aanvallen door een normaal leven kunnen lijden, is het één van de meest levensontwrichtende aandoeningen waar men als eigenaar en fokker mee geconfronteerd kan worden. Niet in het minst vanwege de onvoorspelbaarheid en hevigheid van de aanvallen.

Ondanks jaren van onderzoek is nog steeds niet volledig duidelijk hoe de ziekte vererft. Voor de Cane Corso bestaat er nog steeds geen test die kan bepalen of een hond al dan niet drager is van epilepsie. Er zijn rassen waarbij dit wel al is gelukt waardoor de ziekte minder voor komt of zelfs helemaal is verdwenen.
Het is daarom meer dan ooit noodzakelijk om de handen in elkaar te slaan zodat we dit ook voor ons ras kunnen bereiken. Enerzijds door het probleem bespreekbaar te maken, anderzijds door medewerking te verlenen aan het onderzoek.

 

Dank aan dhr. Wim Timmermans (Cane Corso Club Nederland) voor zijn hulp bij het tot stand brengen van dit project!
Meer informatie volgt in het eerste trimester van 2020.

 

 

De opbrengst van de Belgian Cane Corso days’ tombola ging in 2019 integraal naar “The Cane Corso epilepsy project” (het Amerikaanse onderzoeksproject):