Wat is de CAL 2 test?

CAL 2 staat voor “Certificato di attitudine al lavoro”, hetgeen staat voor “Bewijs van bekwaamheid om te werken”.

In Italië werd deze test in 1996, op voorstel van de Italiaanse rasvereniging SACC aanvaard door de ENCI (de Italiaanse kennelclub) als test waarvoor een hond verplicht moet slagen alvorens de titel van Italiaans Kampioen te kunnen homologeren. Oorspronkelijk was de vereiste test CAL 1 (een lichtere variant van de CAL 2).

Tien jaar later, in 2006, werd de CAL 1 test op vraag van SACC vervangen door de CAL 2 als verplichtte test voor zij die willen meedingen voor de titel van Italiaans Kampioen.

Honden die in bezit zijn van het CAL 2 certificaat kunnen in Italië deelnemen in de gebruikshondenklasse, («Classe Lavoro»), waar een apart CAC toegekend wordt aan de hond die de eerste plaats behaald met de kwalificatie «Uitmuntend».