Fokreglement

Verenigingsfokreglement

 

FCI:
Internationaal FCI Fokreglement
Internationale FCI fokkerij strategie

Houdt er rekening mee dat het fokreglement van de Koninklijke Maatschappij Sint-Hubertus eisen kan bevatten, die strenger zijn dan die van de FCI zelf. Echter geen eisen, die in strijd zijn met het Internationale Fokreglement van de FCI.

 

SRSH:
Reglement genealogische identificatie van LOSH-Honden

Belangrijk!
Het Belgische fokreglement verplicht sinds 01/01/2009 de verwantschap tussen ouderdieren en pups te bewijzen door een DNA-test om met zekerheid de authenticiteit van de op de stambomen vermelde verwantschap te waarborgen. Daarnaast moet elk ouderdier minstens de kwalificatie ‘goed’ behaald hebben op een Belgische tentoonstelling, onder een officiële keurmeester. Enerzijds gaat het er om honden met uitsluitingsfouten volgens de standaard te weren uit de fok, anderzijds wordt meteen het sociale karakter van elk fokdier getest, de ouderdieren moeten immers de dag doorbrengen in contact met soortgenoten en eigenaars en moeten zich laten betasten door de keurmeester zonder negatieve reactie.

De interne ethische regel voorziet al lang dat een teef 2 nesten per 2 jaar mag krijgen, dit omwille van het welzijn van de teef. Het bleef echter mogelijk aan die regel te ontsnappen door afwisselend met en zonder stambomen te fokken. Om misbruik tegen te gaan is het (sinds 2009) verboden dat een fokker, die beroep wenst te doen op de stamboomdienst van de K.M.S.H. ook fokt zonder LOSH-stambomen. Een LOSH-fokker kan dus geen pups met én zonder stamboom aanbieden. Om de betrouwbaarheid van de LOSH-fokkerij maximaal te garanderen zal de K.M.S.H. geen enkele stamboom meer afleveren op een adres waar honden gefokt worden zonder LOSH-stamboom.