Kwalificaties

 

De keurmeester kan de volgende kwalificaties geven:

 

Uitmuntend (U): De kwalificatie “uitmuntend” mag slechts worden toegekend aan die honden, die zodanig aan de standaard van hun ras voldoen, dat een geringe afwijking of een kleine fout het ideale rasbeeld niet stoort. Deze kwalificatie kan slechts worden toegekend aan honden, waarvan de kwalificatie van dien aard is, dat zij eventueel alleenstaande, voor een kampioensprijs in aanmerking komen.

 

Zeer Goed (ZG): De kwalificatie “zeer goed” mag worden toegekend aan honden, die in het algemeen aan de standaard van hun ras voldoen. Door enkele onvolkomenheden, die het ideale rasbeeld storen, kunnen zij niet in aanmerking komen voor de kwalificatie “uitmuntend”.

 

Goed (G): De kwalificatie “goed” wordt toegekend aan honden die nog wel aan de standaard van hun ras voldoen, maar door meerderde afwijkingen, die het ideale rasbeeld duidelijk storen of door een ernstige fout, kunnen zij niet in aanmerking komen voor de kwalificatie “zeer goed”.

 

Matig/Voldoende (M): Deze kwalificatie wordt toegekend aan honden, die in te geringe mate aan de standaard van hun ras voldoen en aan honden die door een zeer ernstige fout niet voor een hogere kwalificatie in aanmerking komen.

 

Diskwalificatie (DQ): Diskwalificatie kan alleen geschieden op grond van de in de standaard genoemde voorwaarden. Honden die niet aan de standaard van hun ras voldoen, komen niet voor de toekenning van een kwalificatie in aanmerking.

 

Kan niet gekeurd worden: Voor honden die weigeren hun gangwerk te tonen, zich niet laten betasten of die geopereerd werden om structurele fouten te verbergen (oogleden, oren, staart) Voor honden in de baby- of puppyklasse gelden andere kwalificaties. Omdat jonge honden nog groeien en erg kunnen veranderen kunnen deze geen kampioensprijs winnen.

 

De kwalificaties voor baby’s en puppy’s zijn:

Veel Belovend (VB): De kwalificatie ‘veel belovend’ is voor de pups die gezien hun leeftijd aan de standaard voldoen en waarvan verwacht wordt dat zij goed aan de rasstandaard voldoen als ze volwassen zijn.

 

Belovend (B): De kwalificatie ‘belovend’ is voor de pups die gezien hun leeftijd aan de standaard voldoen, maar toch al enkele fouten vertonen.

 

Weinig Belovend (WB): De kwalificatie ‘weinig belovend’ is voor de pups die gezien hun leeftijd in geringe mate aan de standaard voldoen of al meerdere fouten vertonen.