Aankomend evenement: De NAJAARSWANDELING op zondag 29 september en de AUTUMN CUP op zondag 20 oktober!

 

Welkom op de website van de Belgian Cane Corso Club,

Met de toename van de Cane Corso populatie in België viel de nood aan een goed draaiende rasvereniging die de belangen van ons schitterende ras behartigt niet meer te ontkennen.

De Belgian Cane Corso Club heeft als doel:

  • het nader tot elkaar brengen van fokkers en liefhebbers van de Cane Corso;
  • het bevorderen van de kennis over de Cane Corso, van zowel liefhebbers, fokkers als van het ruime publiek wat betreft onder andere het fokken, de opvoeding en de verzorging;
  • het streven naar het behoud en de verbetering van de conformiteit aan de rasstandaard van de Cane Corso;
  • het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van de Cane Corso in het algemeen en het voorkomen en bestrijden van erfelijke gebreken;
  • het bevorderen van het fokken van de Cane Corso met inachtname van en respect voor de rasstandaard en dit zowel wat de fysieke kenmerken betreft als wat betreft het karakter;
  • het bevorderen en aanmoedigen van het gebruik van de Cane Corso in de hondensport.

 

Om bovenstaande doelen te realiseren zal de Belgian Cane Corso Club jaarlijks een aantal activiteiten organiseren. Leden ontvangen driemaandelijks een digitaal clubblad, met daarin o.a. de kalender, resultaten en verslagen, waaraan zij tevens een bijdrage kunnen leveren door het delen van ervaringen en avonturen met hun viervoeter(s).

Wij wensen u veel leesplezier op onze website, die informatie biedt aan iedereen die interesse heeft in het ras. Wegens het prille bestaan van de club zal u een aantal lege pagina’s aantreffen, die uiteraard in de toekomst ingevuld zullen worden.

 

Het bestuur